Statistikförst
Dess ursprung statistiken från traditionen att göra räkningar, som samlar information om befolkningen.
andra
Statistiska metoder används överallt där det gäller kunskap regelbundenhet i fråga om massfenomen - där undersöks demografiska problem, ekonomisk, sociologisk; men även i andra vetenskaper.

statistik
Definition
Som ni kan se, är slumpmässigheten fenomenet något inneboende i definitionen av statistiska metoder. Det är anledningen till att statistiken kombinerar en mycket nära relation med sannolikhetsläran, Matematiska institutionen, så att vi kan klara av osäkerhet.